31-10-2019

Plastic, wat moet, of, wat kan je er mee?


 Op woensdagavond 13 november 2019 om 19.30 in Kerkheem staat PLASTIC centraal in de bijeenkomst van de taakgroep Kerk, Milieu en Samenleving.

Bekende Bennekommers Reinier van den Berg en Gerard van der Laan, zullen ons meenemen in de mogelijkheden en onmogelijkheden van plastic. Je kunt er eigenlijk niet zonder, stel je dat eens voor. Ook worden feiten en fabels over plastic aan de orde gesteld. Wat is nu waar? En, wij als consument hebben een keuze om al dan niet plastic te gebruiken, of ligt het genuanceerder?
Reinier is betrokken bij een project dat van gebruikt plastic weer opnieuw olie kan maken (Pyroil). 

Gerard, werkzaam bij TNO, is intensief betrokken bij de ontwikkeling van “circulair plastic”. Beiden zijn regelmatig in de landelijke media te zien en of te horen over dit belangrijke onderwerp.
U bent van harte uitgenodigd om mee te praten en te denken over dit belangrijke onderwerp. Het gaat ons immers allemaal aan.
Voor meer informatie, klik hier.
20-10-2019

TED Talks tijdens Groen Geloven 5 oktober 2019

Aan de website van Groen Geloven is het volgende ontleend:

Tijdens Groen Geloven werden de bezoekers doormiddel van korte TedTalks (speeches van ca. 10 minuten) meegenomen in het thema duurzaamheid. Mocht je Groen Geloven gemist hebben, of wil je de TedTalks nog eens terug zien dan kan dat hier:

 Nicky Kroon: een leuker leven zonder plastic.Thuis of in je kring aan de slag?
Bij de toespraken van Reinier van den Berg, Trees van Montfoort en Nicky Kroon is een gesprekshandleiding gemaakt zodat je met je kerk, kring of vriendengroep een thema-avond of gespreksmoment kunt houden over Groen Geloven.

13-10-2019

Dit najaar wordt over CETA gestemd. Ja! er is nog wat aan te doen.

Tijdens onze taakgroepbijeenkomsten hebben we uitgebreid stilgestaan bij de verdragen TTIP en CETA.
We hebben besproken dat het niet zozeer gaat om de vrijhandel, maar vooral om de juridische consequenties: multinationals kunnen overheden aansprakelijk stellen. Dat is zeer ongewenst.

Je kunt er nog wat aan doen: schrijf een brief naar Kamerleden.
De site van Wij stoppen CETA geeft handvatten om dit mogelijk toch te stoppen.

Op zondag 13 oktober 2019 lijken Groen Links en de boeren elkaar gevonden te hebben in de strijd om kamerleden te overtuigen tegen het CETA verdrag met Canada te stemmen. https://nos.nl/artikel/2305933-boeren-roepen-kamerleden-op-tegen-verdrag-met-canada-te-stemmen.html

Zie hier het fragment met Jesse Klaver: https://www.vpro.nl/buitenhof/speel~POMS_AT_15699410~jesse-klaver-en-de-boeren~.html

Of rechtstreeks de video aanklikken.


11-10-2019

Raad van Kerken publiceert brochure: "van God is de aarde en al wat er leeft"

In de reeks Oecumenische Bezinning is een nieuwe brochure uit gekomen:  "Van God is de aarde en al wat daar leeft". Hierin wordt verkent waarom duurzaamheid tot het hart van kerk en geloof behoort. In deze tijd van klimaatverandering, plastic soep en bedreiging van de soortenrijkdom, een must-read.
Het boekje is overzichtelijk ingedeeld. Een deel gaat over de geschiedenis van duurzaamheid in de kerken, zowel in Nederland als
daarbuiten, en een deel gaat in op de praktische aspecten van duurzaamheid. Maar het grootste gedeelte is gewijd aan een verkenning waaróm duurzaamheid wezenlijk is voor kerk en geloof. Wat zegt de Bijbel over onze omgang met de schepping? Hebben wij sommige teksten misschien eenzijdig begrepen? Wat betekent dat voor ons geloof en voor onze keuzes in het dagelijks leven?

Het boekje is van belang voor jong en oud: nieuwkomers, twijfelaars, mensen die al jaren bezig zijn met duurzaamheid, beroepskrachten en iedereen daartussenin. Naast meer theologische teksten bevat het ook persoonlijke verhalen van gemeente- en parochieleden, is rijk geïllustreerd en mede daardoor zeer toegankelijk.

De auteurs zijn theologen en niet-theologen van verschillende signatuur: rooms-katholiek, protestant, Nederlands-gereformeerd en doopsgezind. Zij zijn allen lid van de projectgroep Theologie, Kerk en Duurzaamheid van de Raad van Kerken.

Klik hier   om het boekje te downloaden.

ontleend aan de website van de Raad van Kerken

07-10-2019

Dagblad Trouw publiceert de Duurzame 100 van 2019

Het is inmiddels een jaarlijkse traditie geworden. In oktober 2019 publiceert Trouw voor de elfde keer de Duurzame 100. Nu geen vooraanstaande duurzame vrouwen en mannen, maar deze keer in het oog springende duurzame projecten. Vaak als burgerinitiatief of gewoon activiteiten in een buurt of wijk. Hoe eenvoudig kan het soms zijn.
Meer weten? Klik op  https://verhalen.trouw.nl/duurzame100/

29-09-2019

Groene Kerkendag 5 oktober 2019 live via Facebook

De Groene Kerkendag wordt op 5 oktober 2019 gehouden in Zwolle. Het thema is Groen Geloven Helaas was deze dag al snel uitverkocht, ondanks de stevige toegangsprijs. Voor meer informatie over deze dag zie https://www.groenekerken.nl/groengeloven/?cn-reloaded=1

Deze is ook te volgen via Facebook live te volgen en daarna terug te zien: https://www.facebook.com/GroeneKerkenactie/

24-09-2019

Wereldwijde klimaatstaking op 27 september 2019Op vrijdag 27 september 2019 heeft de wereldwijd een klimaatstaking plaats gevonden. Miljoenen scholieren, studenten, ouders en grootouders, werknemers, wie dan ook zullen deelnemen.
In Nederland was een manifestatie op de Koekamp en het Malieveld in Den Haag.
In Nederland gaat het vooral om het feit dat het klimaatakkoord nog lang niet ver genoeg gaat, dat het niet eerlijk genoeg is en omdat de Nederlandse regering het vonnis in de Urgenda klimaatzaak niet respecteert. De organisatoren zijn voor een Green New Deal met eerlijk en ambitieus klimaatbeleid dat ook echt genoeg is om de klimaatcrisis te beteugelen. Voor meer informatie zie: klimaatstaking.nl/