19-05-2020

Gemeenschappelijk gebed bij het vijfjarig jubileum van Laudato si’ op 24 mei 2020

Van 16-05 tot en met 24-05-2020 wordt wereldwijd de Laudato Si week gehouden. Dit gebeurt internationaal op grootse wijze.
De bedoeling is dat iedereen die dat wil, wereldwijd, om 12.00 uur plaatselijke tijd hetzelfde gebed uitspreken. Veel (Bennekomse) voorgangers spreken het gebed uit tijdens de viering.

Nederlandse vertaling van het gemeenschappelijk gebed:

Liefdevolle God, Schepper van hemel en aarde en alles wat is,
U heeft ons gemaakt naar uw evenbeeld
en ons de opdracht gegeven zorg te dragen voor uw schepping, ons gemeenschappelijk huis.
U heeft ons gezegend door ons zon, water en land van overvloed te geven,
zodat allen gevoed kunnen worden.
Open onze geest en raak ons hart,
dat wij zorg mogen dragen voor de gave van uw schepping.
Help ons te beseffen dat ons gemeenschappelijk huis niet alleen ons toebehoort
maar alle toekomstige generaties,
en dat het onze verantwoordelijkheid is haar te behoeden.
Mogen wij elk mens helpen om genoeg eten en middelen te vinden om te leven.
Wees aanwezig bij hen die in nood verkeren in deze moeilijke tijd,
vooral de armsten en hen die het grootste risico lopen achtergelaten en vergeten te worden.
Vorm onze gevoelens van angst, zorg en eenzaamheid om tot hoop,
zodat wij diep van binnen een waarachtige ommekeer ervaren.
Sta ons bij wanneer wij wegen zoeken om anderen op creatieve manieren nabij te zijn,
wanneer wij hen bijstaan bij de gevolgen van deze mondiale cov-19 pandemie.
Geef ons de moed om open te staan voor de veranderingen die nodig zijn op weg
naar een wereld die ruimte tot leven biedt aan allen.
Mogen wij sterker dan ooit beseffen dat wij met alles en allen verbonden zijn,
mogen wij ons laten raken
en in beweging komen door de schreeuw van de aarde
en de schreeuw van de armen.
We bidden dit door Christus, onze Heer.
Amen

 
Wat achtergronden over Laudato Si’

Laudato Si is ook gegeven de covid-19 pandemie, nu en hopelijk straks  in het post-coronatijdperk actueler dan ooit!

Paus Franciscus heeft op 3 maart jl. christenen overal ter wereld uitgenodigd om van 16 tot 24 mei 2020 Laudato si’-Week te vieren ter gelegenheid van de vijfde verjaardag van de encycliek. Hij stelde in zijn uitnodiging de indringende vraag welke wereld we willen nalaten aan onze kinderen die nu opgroeien. Dat is de vraag die niet alleen katholieken, maar alle christenen wereldwijd ter harte zullen nemen.
De visie van onderlinge verbondenheid van Laudato si’ is juist nu bijzonder actueel. Een mondiale crisis raakt allen en kan alleen het hoofd worden geboden door samen te werken. Het thema van de Laudato si’-Week is dan ook ‘Alles is verbonden.’

Meer informatie zie: www.laudatosiweek.org

11-05-2020

Tegenlicht 10-05-2010: Duurzaam of nooit

De Coronacrisis biedt mogelijkheden om versneld naar een meer duurzame samenleving te gaan. Wat die mogelijkheden zijn,is te zien in de Tegenlichtuitzending van 10-05-2020: "Duurzaam nu of nooit".
Klik hier

04-05-2020

Nu al op 3 mei 2020: "overshootday" in Nederland

Op 3 mei 2020 was het #overshootday in Nederland, een dag eerder dan in 2019.... Dat betekent dat als de hele wereldbevolking op dezelfde wijze zou leven als wij in Nederland, gisteren al "onze" natuurlijke bronnen voor dit hele jaar hadden opgemaakt. (NB er is geen rekening gehouden met de effecten van de COVID-19 pandemie).
31-01-2020

Het water komt: Rutger Bregman

Rutger Bregman heeft een nieuw pamflet geschreven: "Het Water Komt". Met dank aan de Postcodeloterij en de Correspondent is het gratis te krijgen, hetzij als paperback hetzij als E-Book. Klik op https://hetwaterkomt.postcodeloterij.nl/kiezen

In de volgende video laat Bregman zien waarom het noodzakelijk is het boek nu te schrijven.

Voor recensies op dit pamflet zie:
Trouw: klik hier

Ook in de Wereld Draait Door gaf hij een toelichting op zijn pamflet. 

Week van de Circulaire Economie: 3 tot en met 7 februari 2020

In de week van 3 februari tot en met 7 februari 2020 wordt in Nederland de jaarlijkse de Week van de Circulaire Economie gehouden.

Circulaire koplopers organiseren allerlei evenementen om andere professionals mee te nemen in de circulaire economie.
Door het hele land krijgen goede voorbeelden een podium, ontmoeten voorlopers elkaar en krijgen starters concrete handvatten aangereikt om zelf aan de slag te gaan.

In het hele land worden regiodagen georganiseerd. Klik op Gelderland
om kennis te nemen van de ideeën over onze provincie. 
Klaske Kruk (oprichter van Circularities en familielid van één van onze taakgroepleden) is genomineerd voor de Circular Award 2020.

Meer  informatie zie: https://circularities.com/

31-10-2019

Plastic, wat moet, of, wat kan je er mee?


 Op woensdagavond 13 november 2019 om 19.30 in Kerkheem staat PLASTIC centraal in de bijeenkomst van de taakgroep Kerk, Milieu en Samenleving.

Bekende Bennekommers Reinier van den Berg en Gerard van der Laan, zullen ons meenemen in de mogelijkheden en onmogelijkheden van plastic. Je kunt er eigenlijk niet zonder, stel je dat eens voor. Ook worden feiten en fabels over plastic aan de orde gesteld. Wat is nu waar? En, wij als consument hebben een keuze om al dan niet plastic te gebruiken, of ligt het genuanceerder?
Reinier is betrokken bij een project dat van gebruikt plastic weer opnieuw olie kan maken (Pyroil). 

Gerard, werkzaam bij TNO, is intensief betrokken bij de ontwikkeling van “circulair plastic”. Beiden zijn regelmatig in de landelijke media te zien en of te horen over dit belangrijke onderwerp.
U bent van harte uitgenodigd om mee te praten en te denken over dit belangrijke onderwerp. Het gaat ons immers allemaal aan.
Voor meer informatie, klik hier.
20-10-2019

TED Talks tijdens Groen Geloven 5 oktober 2019

Aan de website van Groen Geloven is het volgende ontleend:

Tijdens Groen Geloven werden de bezoekers doormiddel van korte TedTalks (speeches van ca. 10 minuten) meegenomen in het thema duurzaamheid. Mocht je Groen Geloven gemist hebben, of wil je de TedTalks nog eens terug zien dan kan dat hier:

 Nicky Kroon: een leuker leven zonder plastic.Thuis of in je kring aan de slag?
Bij de toespraken van Reinier van den Berg, Trees van Montfoort en Nicky Kroon is een gesprekshandleiding gemaakt zodat je met je kerk, kring of vriendengroep een thema-avond of gespreksmoment kunt houden over Groen Geloven.